Lista szkół - Gmina Lisków


Wybierz miasto:
szkoły Ciepielew
szkoły Lisków
szkoły Pyczek
szkoły Strzałków
szkoły Zakrzyn

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcanaia zawodwego
Twórców Liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Gimnazjum im. ks. W. Blizińskiego w Liskowie
ks. W. Blizińskiego 44a
62-850 Lisków
telefon: 0627634117
II Liceum Ogólnokształcące
Leśna 1
62-850 Lisków
telefon: 0627643042
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP
Ks. Blizińskiego 50a
62-850 Lisków
telefon: 0627634023
szkoła Podstawowa w Ciepielewie
10
62-850 Ciepielew
telefon: 0627634034
Szkoła Podstawowa w Liskowie
Ks.W.Blizinskiego 27
62-850 Lisków
telefon: 0627634016
Szkoła Podstawowa w Strzałkowie
65
62-850 Strzałków
telefon: 0627634592
Szkoła Podstawowa w Zakrzynie
1
62-850 Zakrzyn
telefon: 0627634080
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
0 12
62-850 Pyczek
telefon: 0627634064
Technikum Nr 1
Twórców Liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Technikum Nr 2
Leśna 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634042
Technikum Uzupełniające
Twórców Liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Twórców liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Zespół Szkół Nr 1
Twórców Liskowa 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634009
Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie
Leśna 1
62-850 Lisków
telefon: 0627634042

1